Services

Genuine fire extinguisher, ensure safety

Trên thị trường hiện nay chúng ta thấy rất nhiều cửa hàng, công ty, doanh nghiệp bán các loại bình chữa cháy, bao gồm các loại bì

Fire extinguisher CO2 powder

Bình chữa cháy khí CO2 Bình chữa cháy bằng khí CO2 được làm bằng thép đúc nguyên khối trụ đứng, khá dày và bền chắc. Bên ngoài th

Charging powder fire extinguishers, CO2 fire extinguishers in HCMC

PCCC Thái Long chuyên nhận bảo bảo trì và nạp sạc bình chữa cháy bột và bình chữa cháy khí CO2. Để đảm bảo tính sử dụng chuyên ngh

Firefighting costumes

(Theo thông tư 48) Theo Thông tư 48 này mẫu trang phục chữa cháy, trang phục pccc, quần áo chữa cháy của lực lượng dân phòng, lực