hệ thống camera, hệ thống chữa cháy, thiết bị báo cháy, đầu ghi hình camera, đầu báo khói, máy bơm chữa cháy, xe chữa cháy, đầu ghi hình

slide-2.jpg
slide-3.jpg
slide-5.jpg

My services

Genuine fire extinguisher, ensure safety

Trên thị trường hiện nay chúng ta thấy rất nhiều cửa hàng, công ty, doanh nghiệ

Xem thêm...

Fire extinguisher CO2 powder

Bình chữa cháy khí CO2 Bình chữa cháy bằng khí CO2 được làm bằng thép đúc nguyê

Xem thêm...

Charging powder fire extinguishers, CO2 fire extinguishers in HCMC

PCCC Thái Long chuyên nhận bảo bảo trì và nạp sạc bình chữa cháy bột và bình chữ

Xem thêm...

Firefighting costumes

(Theo thông tư 48) Theo Thông tư 48 này mẫu trang phục chữa cháy, trang phục pcc

Xem thêm...

New
Add the powder, Co2
Add the powder, Co2

Product Code: NE0NA

Producer:

Price: Call
New
E.S.E. Cirprotech Lightning
E.S.E. Cirprotech Lightning

Product Code: Y545U

Producer:

Price: Call
New
Lightning bolt Ingesco.PD4.3
Lightning bolt Ingesco.PD4.3

Product Code: 165D3

Producer:

Price: Call
New
Lightning detector Detakom-A5
Lightning detector Detakom-A5

Product Code: FKMB5

Producer:

Price: Call
New
SCHIRTEC lightning rod
SCHIRTEC lightning rod

Product Code: K28IO

Producer:

Price: Call
New
Classic lightning collectors - Taiwan
Classic lightning collectors - Taiwan

Product Code: Y96L7

Producer:

Price: Call
New
Smoke detector AH-0311-2
Smoke detector AH-0311-2

Product Code: QTDIO

Producer:

Price: Call
New
Smoke Detector - Horing AH-0311-4
Smoke Detector - Horing AH-0311-4

Product Code: E0OZF

Producer:

Price: Call
New
Smoke detector in place
Smoke detector in place

Product Code: 1180A

Producer:

Price: Call

Product Code:

Producer:

Price: Call

Product Code:

Producer:

Price: Call
Smoke Detector CM-WT32L
Smoke Detector CM-WT32L

Product Code: Q4NLF

Producer:

Price: Call
New
Smoke detector AH-0311-2
Smoke detector AH-0311-2

Product Code: QTDIO

Producer:

Price: Call
Smoke Detector - Horing Q01-2
Smoke Detector - Horing Q01-2

Product Code: 31N8M

Producer:

Price: Call
New
Smoke Detector - Horing AH-0311-4
Smoke Detector - Horing AH-0311-4

Product Code: E0OZF

Producer:

Price: Call
Smoke Detector 1412
Smoke Detector 1412

Product Code: UG4K4

Producer:

Price: Call
New
Smoke detector in place
Smoke detector in place

Product Code: 1180A

Producer:

Price: Call
Smoke Detector SD-412
Smoke Detector SD-412

Product Code: 4U5L1

Producer:

Price: Call
Smoke Detector GST
Smoke Detector GST

Product Code: LDMKV

Producer:

Price: Call
Flashlights
Flashlights

Product Code: KE4N0

Producer:

Price: Call
Smoke detector batteries
Smoke detector batteries

Product Code: 9Z2PL

Producer:

Price: Call

Product Code:

Producer:

Price: Call

Product Code:

Producer:

Price: Call

Product Code:

Producer:

Price: Call

Product Code:

Producer:

Price: Call

Product Code:

Producer:

Price: Call

Product Code:

Producer:

Price: Call

Product Code:

Producer:

Price: Call

Product Code:

Producer:

Price: Call

Product Code:

Producer:

Price: Call
New
E.S.E. Cirprotech Lightning
E.S.E. Cirprotech Lightning

Product Code: Y545U

Producer:

Price: Call
STORMASTER ESE 30
STORMASTER ESE 30

Product Code: P50GI

Producer:

Price: Call
New
Lightning bolt Ingesco.PD4.3
Lightning bolt Ingesco.PD4.3

Product Code: 165D3

Producer:

Price: Call
NEW MODEL PREVECTRON COLLECTION
NEW MODEL PREVECTRON COLLECTION

Product Code: OFKOF

Producer:

Price: Call
New
Lightning detector Detakom-A5
Lightning detector Detakom-A5

Product Code: FKMB5

Producer:

Price: Call
Lightning rod Liva CX040
Lightning rod Liva CX040

Product Code: LS6SL

Producer:

Price: Call
New
SCHIRTEC lightning rod
SCHIRTEC lightning rod

Product Code: K28IO

Producer:

Price: Call
IONIFLASH MACH 45
IONIFLASH MACH 45

Product Code: 0MG0E

Producer:

Price: Call
New
Classic lightning collectors - Taiwan
Classic lightning collectors - Taiwan

Product Code: Y96L7

Producer:

Price: Call
Oney OLP-80 Lightning
Oney OLP-80 Lightning

Product Code: 2AE04

Producer:

Price: Call
New
Add the powder, Co2
Add the powder, Co2

Product Code: NE0NA

Producer:

Price: Call
CO2 Fire Extinguishers
CO2 Fire Extinguishers

Product Code: NO45A

Producer:

Price: Call
PenTax centrifugal pumps
PenTax centrifugal pumps

Product Code: V1BKS

Producer:

Price: Call
CO2 Fire Extinguisher - MT5
CO2 Fire Extinguisher - MT5

Product Code: 67ZY9

Producer:

Price: Call
CO2 Fire Extinguisher CDE-22
CO2 Fire Extinguisher CDE-22

Product Code: ELQAG

Producer:

Price: Call
Fire extinguisher MFZ4
Fire extinguisher MFZ4

Product Code: V9D42

Producer:

Price: Call
Car fire extinguishers
Car fire extinguishers

Product Code: S9V5B

Producer:

Price: Call
Fire extinguisher MFZT35
Fire extinguisher MFZT35

Product Code: IAB0U

Producer:

Price: Call
CO2 Fire Extinguisher MT3
CO2 Fire Extinguisher MT3

Product Code: 4C42A

Producer:

Price: Call
Fire hydrants automatically
Fire hydrants automatically

Product Code: K7DPQ

Producer:

Price: Call
CO2 Fire Extinguisher MT5
CO2 Fire Extinguisher MT5

Product Code: K3YYM

Producer:

Price: Call
Fire extinguisher MFZ8
Fire extinguisher MFZ8

Product Code: MNH4K

Producer:

Price: Call
Fire extinguisher MFZ4
Fire extinguisher MFZ4

Product Code: V9D42

Producer:

Price: Call

Product Code:

Producer:

Price: Call